MBLAQ - Sad Memories  (Sheet Music)

ID#:
7584
Song:
Sad Memories
Artist:
File Type:
pdf
Pages:
1
Popularity:
4485
Uploader:

Sad Memories ScoreSad Memories MBLAQ 歌詞 / lyrics


blaq mqbaq puqing gaga na Tayal
好好的認識泰雅的傳統文化
blaq ta tqbaq giqas na ywaw
好好的學習新的事物
alax ksayux su
放下自卑
htgiy lungan su balay
拿出自信

musa mblaq pintyagan su babaw nya
未來一定做得更好

ana qzihung gleng tuqiy 'san su
不論前方的道路有多艱難
si qnyatiy hkangi musa isu
還是要努力走下去
mkaraw qutux qutux b’bu rgyax
攀越一座又一座的山峰
musa su m’ngarux na Tayal
成為真正的泰雅勇士
lokah Tayal
加油泰雅之子
lokah Tayal
加油泰雅之子
lokah Tayal
加油泰雅之子
lokah Tayal
加油泰雅之子
lokah Tayal
加油泰雅之子
lokah Tayal
加油泰雅之子

zngiy kwara qlisan su raral
忘記過去的傷痛
si kita ywaw na gleng
專注眼前的事物
laxi shong ana nnanu
凡事不要埋怨
ana nanu ga shuway Utux kayal
凡事感謝

musa mblaq pintyagan su babaw nya
未來一定做得更好

ana qzihung gleng tuqiy 'san su
不論前方的道路有多艱難
si qnyatiy hkangi musa isu
還是要努力走下去
mkaraw qutux qutux b’bu rgyax
攀越一座又一座的山峰
musa su m’ngarux na Tayal
成為真正的泰雅勇士
lokah Tayal
加油泰雅之子
lokah Tayal
加油泰雅之子
lokah Tayal
加油泰雅之子
lokah Tayal
加油泰雅之子
lokah Tayal
加油泰雅之子
lokah Tayal
加油泰雅之子

ana qzihung gleng tuqiy 'san su
不論前方的道路有多艱難
si qnyatiy hkangi musa isu
還是要努力走下去
mkaraw qutux qutux b’bu rgyax
攀越一座又一座的山峰
musa su m’ngarux na Tayal
成為真正的泰雅勇士
lokah Tayal
加油泰雅之子
lokah Tayal
加油泰雅之子
lokah Tayal
加油泰雅之子
lokah Tayal
加油泰雅之子
lokah Tayal
加油泰雅之子
lokah Tayal
加油泰雅之子

lokah Tayal
加油泰雅之子
lokah Tayal
加油泰雅之子
lokah Tayal
加油泰雅之子
lokah Tayal
加油泰雅之子
lokah Tayal
加油泰雅之子
lokah Tayal
加油泰雅之子

Sad Memories (MBLAQ) Sheet Music

PDF download is for members only

or
Often Downloaded Together:

# Song Artist
33002Mona LisaCaptain Carey, U.S.A.
9060It's WarMBLAQ
29709StayBen Folds
7973YSuper Junior
6414CryRihanna
70147MirrorNe-Yo
9061ScribbleMBLAQ

Fans also like:


G-Dragon

CNBLUE

B1A4

©2023 HK Pop Piano Academy (US)